Fase 1 beëindigd
Dialoogcafé's
Openbaar onderzoek
Blijf op de hoogte

Via dit forum houden we je op de hoogte over hoe we tot het Bornems ruimtelijk beleidsplan komen.

Blik op Bornem 2040: raadplegingstraject om het ruimtelijk beleidsplan op te stellen in Bornem

De timing van dit traject is onder voorbehoud van onvoorziene factoren.

Invullen bevraging

November '22

Voorontwerp

Okt '22 - jan '23

Dialoogcafé's

Feb - maa '23

Verwerking feedback

Maa - mei '23

Naar gemeenteraad

Juni '23

Openbaar onderzoek

Aug - okt '23

Verwerking adviezen & bezwaren

Nov '23 - feb '24

Goedkeuring gemeenteraad

Maart '24