Vul de bevraging in
NAAR DE BEVRAGING >
Dialoogcafé's
Openbaar onderzoek
Geef je mening over de ruimte in Bornem

Van 1 november tot 5 december kan je de bevraging online invullen en feedback geven. Met jouw waardevolle input komen we tot een gezamenlijk voorontwerp, waarbij we in de mate van het mogelijke rekening houden met de ingediende opmerkingen en suggesties.

Blik op Bornem 2040: raadplegingstraject om het ruimtelijk beleidsplan op te stellen in Bornem

De timing van dit traject is onder voorbehoud van onvoorziene factoren.

Invullen bevraging

November '22

Voorontwerp

Okt '22 - jan '23

Dialoogcafé's

Feb - maa '23

Verwerking feedback

Maa - mei '23

Naar gemeenteraad

Juni '23

Openbaar onderzoek

Aug - okt '23

Verwerking adviezen & bezwaren

Nov '23 - feb '24

Goedkeuring gemeenteraad

Maart '24