Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Fase 1 beëindigd

Terugkoppeling

Openbaar onderzoek

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte

06-11-2023

De gemeente Bornem maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.Dit plan zal de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente sturen en vormgeven. Er is nog geen definitief beleidsplan opgesteld. Er bestaat wel al een conceptnota van het beleidsplan. Deze conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Je kan van 6 november tot en met 5 december 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. Je kan de nota downloaden van de website omgeving.vlaanderen.be of inkijken na afspraak op het gemeentehuis van Bornem (www.bornem.be) en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel. Tot en met 5 december 2023 kan je jouw opmerkingen bezorgen via mail aan mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier omgeving.vlaanderen.be/digitaalinspreken-op-een-kennisgevingsnota. Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres. Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse (vlaanderen.be) of bellen naar het gratis nummer 1700. Departement OmgevingTeam Omgevingseffecten - MilieueffectrapportagePlan-MER Beleidsplan Ruimte Bornem (PLMER308)Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSELmer@vlaanderen.be

Save the date: infomarkt op 25 oktober

02-10-2023

Eind vorig jaar kon je een bevraging invullen over hoe jij wil dat Bornem er zal uitzien. Omgevingsspecialisten gingen hiermee aan de slag en kwamen tot een voorontwerp van het ruimtelijk beleidsplan dat we nu graag aan je terugkoppelen. Tijdens de infomarkt op woensdag 25 oktober kan je het ontwerp op eigen ritme komen inkijken. Tussen 17 en 20.30 uur is de markt vrij te bezoeken in zaal Kloosterheide, Kloosterstraat 89.  Wens je een toelichting door het studiebureau, sluit dan aan op één van volgende tijdstippen:  Toelichting 1: van 17.30 tot 18 uur Toelichting 2: van 19 tot 19.30 uur Kan je niet naar de infomarkt komen? Vanaf 26 oktober vind je hier volledige presentatie terug. 

Meer nieuws & activiteiten

Blijf op de hoogte

Via dit forum houden we je op de hoogte over hoe we tot het Bornems ruimtelijk beleidsplan komen.

Alles over het traject >

Blik op Bornem 2040: raadplegingstraject om het ruimtelijk beleidsplan op te stellen in Bornem

De timing van dit traject is onder voorbehoud van onvoorziene factoren.

Invullen bevraging

November '22

Voorontwerp 1

Okt '22 - jan '23

Consultatie inwoners

Oktober '23

Voorontwerp 2

Okt - nov '23

Adviesronde

Nov '23 - jan '24

Ontwerp beleidsplan

Feb - maa '24

Naar gemeenteraad

April '24

Openbaar onderzoek

Mei - Aug '24

Verwerking adviezen & bezwaren

Sept - okt '24

Goedkeuring gemeenteraad

November '24