De weg naar het beleidsplan in mijlpalen

 • November 2022
  Participeerfase 1: We bevragen de Bornemnaren op dit digitaal forum. Inwoners die niet zo handig zijn met een computer of een smartphone kunnen een afspraak maken met dienst omgeving op het gemeentehuis via tel. 03 890 69 21.
  Ook de gemeentelijke adviesraad GECORO betrekken we intensief. In december verwerken we alle feedback.

 • Oktober 2022 t/m januari 2023
  We maken de strategische visie, de beleidskaders en het actieprogramma op. Het voorontwerp is nu klaar.
 • Februari t/m maart 2023
  Participeerfase 2: We koppelen het voorontwerp met de ambities van het gemeentebestuur terug naar de Bornemnaar. Dit doen we tijdens dialoogcafés of praatavonden, waar bezoekers op een leuke manier kunnen kennismaken met het voorontwerp.
 • Maart t/m mei 2023
  Minimale accentverschuivingen zijn nog mogelijk, maar de grote lijnen en denkkaders liggen vast.
 • Juni 2023
  We leggen het beleidsplan een eerste keer voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden krijgen de kans om terug te koppelen en feedback te geven over het plan.
 • Augustus t/m oktober 2023
  Participeerfase 3: Het openbaar onderzoek van het beleidsplan ruimte loopt. Tijdens deze fase kunnen adviezen of bezwaren worden ingediend.
 • November 2023 t/m februari 2024
  We raadplegen de GECORO en we nemen de tijd om alle adviezen en bezwaren op het beleidsplan te verwerken (november 2023 – februari  2024).
 • Maart 2024
  We leggen het beleidsplan opnieuw voor aan de gemeenteraad. Deze keer officieel ter goedkeuring.
 • April 2024
  Het beleidsplan is klaar en dient vanaf nu als maatstaf om de ruimte in Bornem kwalitatief en duurzaam te gebruiken.