Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Fase 3: openbaar onderzoek

Tijdens de fase van het openbaar onderzoek kunnen inwoners en belanghebbenden adviezen of bezwaren indienen. Deze worden teruggekoppeld naar de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die hierover adviezen formuleert.

Het openbaar onderzoek loopt van mei tot augustus 2024.