Fase 3: openbaar onderzoek

Tijdens de fase van het openbaar onderzoek kunnen inwoners en belanghebbenden adviezen of bezwaren indienen. Deze worden teruggekoppeld naar de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die hierover adviezen formuleert.

Het openbaar onderzoek loopt van augustus tot oktober 2023.