Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Maak het ruimtelijk beleidsplan mee

Met Blik op Bornem 2040 willen we Bornemnaren betrekken bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Het beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set beleidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn. De beleidskaders omschrijven acties en hebben een kortere looptijd.
We willen dus samen met onze inwoners werken aan een gemeente waar iedereen ruimte vindt om te wonen, te werken, te ontspannen, te ontmoeten, enzovoort. Dat doen we met een eerste fase waarin inwoners kunnen deelnemen aan de online bevraging. Bekijk zeker het filmpje aan het begin van de bevraging. Je krijgt hierin meer info over de bevraging zelf en over hoe je ze moet invullen.  
Inwoners die niet zo handig zijn met een computer of een smartphone helpen we uiteraard graag. Ze kunnen via 03 890 69 21 een afspraak maken bij dienst omgeving.

Het participatietraject verloopt in verschillende fases

Fase 1: online bevraging

Van 1 november tot 5 december 2022 kan je de bevraging online invullen en feedback geven. Met deze input komen we tot een gezamenlijk voorontwerp.

Fase 2: dialoogcafés

Tijdens dialoogcafés of praatavonden stellen we het voorontwerp van het ruimtelijk beleidsplan voor. We trekken hiervoor naar de deelgemeenten en organiseren er praatavonden voor alle geïnteresseerden. We serveren naast een drankje, toegankelijke info op maat van de burger.

Fase 3: openbaar onderzoek

Tijdens de fase van het openbaar onderzoek kunnen inwoners en belanghebbenden adviezen of bezwaren indienen. Deze worden teruggekoppeld naar de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die hierover adviezen formuleert.

Gemeenteraad

Tijdens het traject wordt tweemaal teruggekoppeld naar de gemeenteraad. Dit een eerste keer in juni 2023 zodat ook de gemeenteraadsleden feedback kunnen geven. Het plan wordt definitief ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maart 2024. Daarna is het plan klaar en dient het als maatstaf om de ruimte in Bornem kwalitatief en duurzaam te gebruiken.

Deel op facebook [MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta