Fase 1 afgerond

De eerste fase van het adviseringstraject rond het ruimtelijk beleidsplan is afgerond. Geïnteresseerde inwoners konden de bevraging invullen en met hun input gaan we nu aan de slag. Alle input wordt verwerkt en daarmee komen we tot een gezamenlijk voorontwerp. Hierbij houden we in de mate van het mogelijke rekening met de ingediende opmerkingen en suggesties.

In februari stellen we het voorontwerp van het ruimtelijk beleidsplan voor. We trekken hiervoor naar de deelgemeenten en organiseren er praatavonden voor alle geïnteresseerden. De data van de dialoogcafé's worden zo snel mogelijk meegedeeld op dit platform.