Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte

De gemeente Bornem maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.
Dit plan zal de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente sturen en vormgeven. Er is nog geen definitief beleidsplan opgesteld. Er bestaat wel al een conceptnota van het beleidsplan. Deze conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces.

Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Je kan van 6 november tot en met 5 december 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. Je kan de nota downloaden van de website omgeving.vlaanderen.be of inkijken na afspraak op het gemeentehuis van Bornem (www.bornem.be) en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 5 december 2023 kan je jouw opmerkingen bezorgen via mail aan mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier omgeving.vlaanderen.be/digitaalinspreken-op-een-kennisgevingsnota. Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres. Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse (vlaanderen.be) of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten - Milieueffectrapportage
Plan-MER Beleidsplan Ruimte Bornem (PLMER308)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Deel op facebook [MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta