Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Doelgroepbevraging

MEER OVER FASE 1 >

Ontwerpdriedaagse

MEER OVER FASE 2 >

Slotevent

Open dorpsatelier

27-03-2023

Afgelopen donderdag gingen talrijke Bornemnaren aan de slag met hun ideeën en suggesties voor de dorpskern. Na een plenaire presentatie waar de tussentijdse resultaten werden gedeeld, startte de infomarkt.Aan de hand van een interactieve maquettes en een thematische tafel werden voorstellen geëvalueerd en voorkeuren in kaart gebracht. Ondertussen kregen Bornemnaren de kans om in gesprek te gaan met het ontwerpteam, de diensten en het beleid. Het werd een constructieve avond met veel interessante invalshoeken.

Ontwerpdriedaagse op 22, 23 en 24 maart

01-03-2023

De opmaak van het masterplan is aangeland in de tweede fase van het traject. Via ontwerpend onderzoek werkt het ontwerpteam in maart aan enkele scenario’s en ontwerpingrepen die antwoord bieden aan de ruimtelijke uitdagingen van het dorp. Eind maart strijkt het ontwerpteam drie dagen neer in de dorpskern om samen met de gemeente, bewoners, experten en actoren verder na te denken over de toekomst van het dorp. We koppelen de scenario’s en verschillende ontwerpingrepen met jullie terug. De input verkregen op deze ontwerpdriedaagse wordt meegenomen en verwerkt richting een toekomstvisie voor de kern (Fase 3). Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 maart vat het ontwerpteam post in de Maakplaats in de Boomstraat. We nodigen diverse doelgroepen (bewoners, jongeren, senioren, handelaars, ...) uit om actief mee na denken met de ontwerpers rond verschillende thematische ontwerpsessies. Ook instanties die een belangrijke ruimtepositie innemen in de kern worden gehoord omtrent hun toekomstplannen. Zo kan samen gezocht worden naar mogelijke win-winsituaties en hefbomen. Hierbij denken we onder andere aan het ziekenhuis, het seniorencentrum SOLV, de verschillende scholen aanwezig in de kern,... Enkele (lokale) experten sluiten aan rond de ontwerptafel om hun kennis te delen. Heb je zelf heel wat ideeën en suggesties voor de dorpskern? Ga dan tijdens deze ontwerpdriedaagse samen met ons aan de slag om de dorpskern mee vorm te geven! Kom op donderdag 23 maart om 17 of om 19 uur naar de Maakplaats. Het ontwerpteam presenteert de tussentijdse resultaten om 17 en 19 uur aan de hand van een korte plenaire presentatie. Nadien kan je tijdens een infomarkt met verschillende thematische tafels bij een drankje en een versnapering in gesprek gaan met het ontwerpteam, de diensten en het beleid en kan je je bezorgdheden delen. Activeer je buren, vrienden en familie en schrijf je in via deze link met de vermelding van het aantal personen dat aanwezig zullen zijn. Tot dan!

Presentatie analysenota masterplan Bornem centrum

08-02-2023

Gisteren presenteerde studiebureau Atelier Romain zijn analysenota aan geïnteresseerde advies- en gemeenteraadsleden. Deze basis van het masterplan Bornem centrum kwam tot stand na diverse doelgroepgesprekken en werktafels met experten. Verder gaven de burgemeester en schepenen ook hun eerste feedback hierop. De presentatie vind je hier terug. Nu gaat het studiebureau verder aan de slag om enkele toekomstscenario’s uit te werken. Het is de bedoeling om met deze scenario’s aan de slag te gaan op onze ontwerpdriedaagse. Hier kunnen experten en burgers in cocreatie het masterplan verder vormgeven. Deze driedaagse vindt plaats op 22, 23 en 24 maart in de Maakplaats, Boomstraat 46. Ben je geïnteresseerd om mee de handen uit de mouwen te steken? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Hou dan zeker het participatieforum en onze communicatiekanalen in de gaten, meer nieuws volgt binnenkort!

Meer nieuws & activiteiten

Kom jij ook naar de ontwerpavond op donderdag 23 maart?

Ontdek fase 2 >

Raadplegingstraject om een masterplan te realiseren in de dorpskern van Bornem centrum

De timing van dit traject is onder voorbehoud van onvoorziene factoren.

Doelgroepbevraging

Nov - dec '22

Ontwikkeling visie en ontwerp masterplan

Januari '23

Infoavond voor gemeenteraad en adviesraden

Februari '23

Ontwerpdriedaagse

Maart '23

Finaliseren strategieën en focus op projectzones

Maart - mei '23

Goedkeuring college

Najaar '23

Slotevent

Najaar '23