Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Wat is een masterplan?

Een masterplan is, net zoals een beleidsplan, een globale visie op een gebied, in dit geval het dorpscentrum. Het masterplan zet een koers uit voor de toekomst van het centrum zodat de beleidsmakers en andere actoren de juiste richting uit kunnen varen.