Interactieve participatiemomenten

Met ‘Bornem Participeert’ trekken we in Bornem voluit de kaart van participatie. Onder deze naam willen we als gemeente meer Bornemnaars laten meedenken en spreken over het beleid. Veel inwoners zijn immers heel betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt en die stem willen we luid laten weerklinken.

Mobiliteitsplan

Het eerste participatietraject dat we lanceren, gaat over de proefopstellingen binnen het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsgegeven in ons handelscentrum en de omliggende straten was de afgelopen maanden al veelbesproken. We begrijpen dan ook dat het belangrijk is dat we hierover goed in dialoog gaan met zoveel mogelijk betrokkenen. Zo krijgt iedereen een stem en kunnen we samen vormgeven aan een belangrijk project als het mobiliteitsplan.

En hoe doe je dat dan, participeren?

Een participatieplatform van en voor de Bornemnaars

Vanaf donderdag 19 november kan jij als Bornemnaar jouw stem kwijt op dit gloednieuw online participatieplatform. Het wordt dé plek bij uitstek om je te informeren over de huidige mobiliteitskwesties, om zelf ballonnetjes op te laten of met voorstellen te komen.

Opzet van het platform? Zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans geven een impact te hebben op het gevoerde beleid en dat beleid mee verder vorm te geven. Tot 31/12/2020 kunnen betrokken burgers, dus ook jij, alvast hun ideeën over de proefopstellingen op het participatieplatform kwijt en kunnen ze in interactie gaan met anderen op een moment dat hen het best past. Maar ook nadien zullen er op het platform andere thema’s terug te vinden zijn waarover het bestuur met de inwoners in gesprek wil gaan.

‘ZOOM’ je mee?

Wil je graag ook echt mee brainstormen in digitale interactieve sessies? Geweldig, lees dan even verder!

Bovenop het digitaal participatieplatform organiseren we in december – geheel coronaproof – drie digitale gespreksmomenten via ZOOM. Wil je je ei kwijt en heb je ook concrete ideeën? Duid dan alvast één van volgende momenten aan in je agenda:

  • Donderdag 10 december: van 19.30 tot 22 uur
  • Zaterdag 12 december: van 10 tot 12.30 uur
  • Woensdag 16 december: van 16 tot 18.30 uur

Onze inschrijvingen voor deze sessies zijn afgesloten.