Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Kalender

Terugkoppeling beslissing mobiliteitsplan

04-03-2021

Het participatietraject dat in oktober vorig jaar werd opgezet om de inwoners van Bornem te bevragen naar hun idee over de mobiliteit in het centrum en dat in december werd afgesloten, kent nu ook een uitkomst. Na rijp beraad door het college van burgemeester en schepenen is er een beslissing gevallen.  De centrumfietszone wordt definitief ingevoerd. Wat de proefopstellingen betreft, werd beslist om terug te gaan naar de eerdere situatie: De rijrichting in de Dulftstraat zal opnieuw worden omgedraaid. Het gedeelte Sint-Amandsesteenweg ter hoogte van Ter Dilft en de Kloosterstraat wordt opnieuw dubbelrichting. De halfopen knip aan het einde van de Boomstraat wordt verwijderd. De verkeerslichten aan het kruispunt Barelstraat/Absveldstraat zullen opnieuw in werking worden gesteld.  Deze ingrepen worden voorbereid en gaan in voege op 15/3/2021. Fietszone Tijdens het participatietraject bleek al snel dat vele inwoners de fietszone in het centrum een warm hart toedragen. De fietser kan en mag eindelijk zijn plek opeisen in het centrum. Een belangrijke opmerking die vele inwoners hierbij maakten, is het gebrek aan een duidelijke signalisatie. Omdat het echter slechts een voorlopige proefopstelling was, kon hier geen definitieve markering worden aangebracht om zo de fietszone duidelijker aan te geven in het straatbeeld. Het college heeft nu beslist om de fietszone definitief in te voeren en hiervoor de nodige signalisatie te laten aanbrengen. De fietszone zal in de komende maanden dan ook duidelijker worden aangegeven in het straatbeeld. Dit door middel van markeringen op de straat, straatvlaggen en borden.  “Bornem maakt op deze manier duidelijk dat fietsers en hun veiligheid een topprioriteit zijn in onze gemeente. Wij willen hierop dan ook verder blijven inzetten. Ook handhaving is hierbij belangrijk en hier zal dan ook extra aandacht aan worden geschonken. De fietszone is dus absoluut een blijver”, zegt schepen van mobiliteit Saadet Gülhan. Proefopstellingen De meningen van de inwoners over de beide proefopstellingen, beter bekend als knip 1 en 2 waren dan weer verdeeld. Het oorspronkelijke doel om met deze ingrepen een verkeersarmer, veiliger en leefbaarder centrum te creëren werd vooral met de volledige knip duidelijk bereikt. Vele inwoners gaven aan dat de centrumomgeving veiliger voor hen was geworden, dit vooral bij knip1. De zones Boomstraat, kruispunt Warregaren en CC Ter Dilft kregen veel minder verkeer te slikken, waardoor het aangenamer was zich te verplaatsen rond deze as en de verkeersveiligheid voor onze fietsers en zwakke weggebruikers danig verbeterd was. Helaas brachten deze verkeersingrepen ook nadelen met zich mee. Deze bleken een grotere impact te hebben dan ingeschat. Zo werd het drukker in de Dulftstraat, omdat de rijrichting er veranderd was, en ook het verkeer in de Absveldstraat zorgde voor meer hinder bij de bewoners. Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook om de proefopstellingen niet te bestendigen. “Dit was een moeilijke beslissing. Deze hele oefening heeft ons heel wat geleerd en we hebben aandachtig gekeken naar alle opmerkingen van inwoners, groepen en organisaties. Maar als je merkt dat door een bepaalde ingreep in een straat de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in andere omliggende straten in het gedrang komt, dan mogen we hier niet blind voor zijn. Onze beslissing mag niet zomaar verschuiven naar andere plaatsen in het centrum. Verkeersveiligheid is een recht van iedereen, en hierover kunnen geen compromissen worden gesloten”, aldus schepen van mobiliteit Saadet Gülhan. Vervolg Het blijft verder uiteraard de bedoeling om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren. Want uiteindelijk willen alle betrokkenen aan het einde van de rit hetzelfde: meer verkeersveiligheid voor iedereen. De vraag is alleen hoe dat best bereikt wordt. Het mobiliteitsgegeven zal dan ook in een groter geheel bekeken worden, waarbij ook andere zones zoals o.a. de zone rond het Landhuis de nodige aandacht krijgen. Inwoners gaven immers via het participatietraject meermaals aan dat ze graag naar het centrum komen, maar dat het op een andere manier moet. Met meer groen, minder verkeer, meer beleving, meer fietsen, meer rustplaatsen… Hierbij zullen opnieuw zoveel mogelijk belangengroepen en adviesraden betrokken worden.

Nieuws

Resultaten participatie rond mobiliteit in het centrum

12-01-2021

In november startten we met een participatieronde omtrent de mobiliteit in ons handelscentrum. Het mobiliteitsvraagstuk kent voor- en tegenstanders en belangt heel wat Bornemnaars aan, maar het is belangrijk dat ieder die wou zijn of haar stem kon uitbrengen. Omwille van corona konden we onmogelijk mensen fysiek samenbrengen, maar via andere alternatieve kanalen hebben we zoveel mogelijk inwoners trachten te betrekken bij een belangrijk onderwerp als dit. Via een digitaal participatieplatform, drie online en interactieve gespreksmomenten en een flyer in de bus werd de Bornemnaar mee in bad getrokken. Honderden meningen werden verzameld, constructieve suggesties en ideeën kwamen naar voren. Op 31 december werd de participatieronde afgesloten. Op dit moment worden alle ingestuurde en meegedeelde opmerkingen verwerkt door de externe partners Levuur en TreeCompany met wie we in zee gingen om ons bij deze grootscheepse oefening in participatie te begeleiden. Achter de schermen zij momenteel aan het verslag en de analyse van de resultaten. Ook onze dienst Mobiliteit verwerkt de tellingen die werden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een evaluatie en bijhorend advies gemaakt dat aan het college van burgemeester en schepenen zal worden voorgelegd. Dan kan er een finale beslissing volgen. Die beslissing wordt verwacht tegen eind januari. We begrijpen dat veel mensen vol ongeduld wachten op deze beslissing. Maar we vinden het belangrijk om alle input grondig te bekijken, alle argumenten naast elkaar te leggen en de nodige tijd uit te trekken om deze analyse weloverwogen en objectief te maken. Het mobiliteitsgegeven in de Boomstraat en omliggende straten alsook de fietszone beroert al lang genoeg de gemoederen, reden te meer om dit dossier met de nodige sérieux en aandacht te behandelen.  

Nieuws

Start participatietraject mobiliteit!

17-11-2020

Met ‘Bornem Participeert’ trekken we in Bornem voluit de kaart van participatie. Onder deze naam willen we als gemeente meer Bornemnaars laten meedenken en spreken over het beleid. Veel inwoners zijn immers heel betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt en die stem willen we luid laten weerklinken. Mobiliteitsplan Het eerste participatietraject dat we lanceren, gaat over de proefopstellingen binnen het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsgegeven in ons handelscentrum en de omliggende straten was de afgelopen maanden al veelbesproken. We begrijpen dan ook dat het belangrijk is dat we hierover goed in dialoog gaan met zoveel mogelijk betrokkenen. Zo krijgt iedereen een stem en kunnen we samen vormgeven aan een belangrijk project als het mobiliteitsplan. En hoe doe je dat dan, participeren? Een participatieplatform van en voor de Bornemnaars Vanaf donderdag 19 november kan jij als Bornemnaar jouw stem kwijt op ons gloednieuw online participatieplatform bornem.participatie.be. Het wordt dé plek bij uitstek om je te informeren over de huidige mobiliteitskwesties, om zelf ballonnetjes op te laten of met voorstellen te komen. Opzet van het platform? Zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans geven een impact te hebben op het gevoerde beleid en dat beleid mee verder vorm te geven. Tot 31/12/2020 kunnen betrokken burgers, dus ook jij, alvast hun ideeën over de proefopstellingen op het participatieplatform kwijt en kunnen ze in interactie gaan met anderen op een moment dat hen het best past. Maar ook nadien zullen er op het platform andere thema’s terug te vinden zijn waarover het bestuur met de inwoners in gesprek wil gaan. ‘ZOOM’ je mee?   Wil je graag ook echt mee brainstormen in digitale interactieve sessies? Geweldig, lees dan even verder!  Bovenop het digitaal participatieplatform organiseren we in december – geheel coronaproof – drie digitale gespreksmomenten via ZOOM. Wil je je ei kwijt en heb je ook concrete ideeën? Duid dan alvast één van volgende momenten aan in je agenda:   Donderdag 10 december: van 19.30 tot 22 uur  Zaterdag 12 december: van 10 tot 12.30 uur  Woensdag 16 december: van 16 tot 18.30 uur  Inschrijven is verplicht en bijzonder eenvoudig via deze link of via de flyer in je bus.  Ben je niet vertrouwd met ZOOM of weet je niet goed hoe het project precies in zijn werk zal gaan? Geen paniek! Op de website participatie.bornem.be vind je hierover meer info en bij het begin van de sessie geven we een ruime inleiding.   We focussen tijdens deze zoomgesprekken op volgende thema’s in verschillende gespreksgroepen:  De knip in de Boomstraat en de gevolgen hiervan  De fietszone in het centrum en de gevolgen hiervan  Doe en denk mee!  Doe zelf mee en trommel buren, vrienden, kennissen, familieleden, collega’s… op! Hoe meer deelnemers aan de sessies en hoe meer feedback via het platform, hoe meer kans op succes voor dit project. We hebben JOUW ideeën nodig!  Bekijk ook hier de flyer die in je bus is gestoken!