Resultaten participatie rond mobiliteit in het centrum

In november startten we met een participatieronde omtrent de mobiliteit in ons handelscentrum. Het mobiliteitsvraagstuk kent voor- en tegenstanders en belangt heel wat Bornemnaars aan, maar het is belangrijk dat ieder die wou zijn of haar stem kon uitbrengen. Omwille van corona konden we onmogelijk mensen fysiek samenbrengen, maar via andere alternatieve kanalen hebben we zoveel mogelijk inwoners trachten te betrekken bij een belangrijk onderwerp als dit.

Via een digitaal participatieplatform, drie online en interactieve gespreksmomenten en een flyer in de bus werd de Bornemnaar mee in bad getrokken. Honderden meningen werden verzameld, constructieve suggesties en ideeën kwamen naar voren. Op 31 december werd de participatieronde afgesloten.

Op dit moment worden alle ingestuurde en meegedeelde opmerkingen verwerkt door de externe partners Levuur en TreeCompany met wie we in zee gingen om ons bij deze grootscheepse oefening in participatie te begeleiden. Achter de schermen zij momenteel aan het verslag en de analyse van de resultaten. Ook onze dienst Mobiliteit verwerkt de tellingen die werden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een evaluatie en bijhorend advies gemaakt dat aan het college van burgemeester en schepenen zal worden voorgelegd. Dan kan er een finale beslissing volgen. Die beslissing wordt verwacht tegen eind januari.

We begrijpen dat veel mensen vol ongeduld wachten op deze beslissing. Maar we vinden het belangrijk om alle input grondig te bekijken, alle argumenten naast elkaar te leggen en de nodige tijd uit te trekken om deze analyse weloverwogen en objectief te maken. Het mobiliteitsgegeven in de Boomstraat en omliggende straten alsook de fietszone beroert al lang genoeg de gemoederen, reden te meer om dit dossier met de nodige sérieux en aandacht te behandelen.