Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Openbaar Vervoer

Wat zijn onze problemen en specifieke vragen in Bornem?

De deelgemeenten zijn slecht ontsloten via het openbaar vervoer, d.w.z. dat je moeilijk in de deelgemeenten van Bornem geraakt via bus of andere openbaarvervoermogelijkheden. Het bestuur wil deze ontsluiting verbeteren en aansluitingen op het bovenlokaal netwerk voorzien. Daarnaast was, tijdens de opmaak van de uitwerkingsnota, de ontwikkeling van het concept basisbereikbaarheid volop bezig, waarbij Bornem mee in het proefproject van de vervoerregio Mechelen zat. Er wordt dus ook buiten de gemeentegrenzen gekeken.

Basisbereikbaarheid

In plaats van een aanbodgestuurd model van basismobiliteit wil men met basisbereikbaarheid evolueren naar een vraaggestuurd model. De overheid wil ook een verhoogde participatie en inspraak voor de gemeenten via vervoerregio’s, waarbij er een nieuw overlegorgaan (de vervoerregioraad) tussen de gemeenten, de Vlaamse Overheid en andere stakeholders werd gecreëerd. Er wordt gewerkt met een gelaagd netwerk dat bestaat uit 4 lagen:

  • Treinnet
  • Kernnet
  • Aanvullend net
  • Vervoer op maat (VoM)

De vervoerregioraad krijgt de beslissingsbevoegdheid om te beslissen over de invulling van de onderste twee lagen, namelijk het aanvullend net en het vervoer op maat.

Bornem maakt deel uit van vervoerregio Mechelen en heeft verder ook een adviserende stem bij vervoerregio Waasland in het kader van het openbaar vervoer over de Scheldebrug.

Vervoer op Maat

Bornem maakt deel uit van een proefproject voor Vervoer op Maat: Flexbus Klein-Brabant. Dit is een systeem van De Lijn, gelijkaardig aan de Belbus. Het verschil tussen Belbus en Flexbus is dat Flexbus flexibeler is. Het is mogelijk om te reserveren maximum 30 dagen en tot 30 minuten op voorhand per telefoon of via een webapplicatie. Dit proefproject is gestart op 2 september 2019 en is tot op heden een succes. Men bekijkt dan ook in de vervoerregio om dit project te verlengen en uit te breiden naar andere regio’s. Verder zijn verschillende vormen van Vervoer op Maat mogelijk, waaronder:

  • Belbus
  • OV-Taxi
  • Deelfietsen

Conclusie en doorwerking naar beleidsplan

Voor het openbaar vervoer wordt in Bornem vooral gekeken naar de beslissingen die zullen genomen worden in vervoerregio Mechelen. De schepen van mobiliteit, Saadet Gülhan, is voorzitter van deze vervoerregio en er wordt dan ook veel verwacht. Vanuit Bornem is men vooral vragende partij voor het invoeren van een half uur-verbinding voor de spoorlijn Sint-Niklaas – Mechelen. Deze is er reeds in de spitsuren, maar de rest van de dag is er slechts 1 verbinding per uur.

Aangezien er verder geen openbaar vervoer voorzien is over de Scheldebrug (richting Temse) is er verder ook vraag naar Vervoer op Maat. Bornem heeft voor de regio een groot ziekenhuis, waar veel inwoners uit de regio Waasland naartoe komen. 

Te veel verkeer komt via de N16, die dichtslibt. Wanneer er filevorming is op N16 zoekt het verkeer zijn weg door onze dorpskernen, wegen die daar vaak niet op voorzien zijn. Het openbaar vervoer zou een oplossing kunnen bieden.

©I.MICHIELS, Analyse van een planproces – uitwerkingsnota mobiliteitsplan Bornem, Bornem, 2020.