Proefopstellingen Boomstraat

Het studiebureau heeft voor ons een aantal scenario's bekeken om onze visie op de Boomstraat waar te maken.

Als we de Boomstraat autoluw willen maken, is een knip onvermijdelijk. Dit is uitvoerig onderzocht en levert de meeste resultaten op. Zeker aangezien we weten dat de Boomstraat voor twee derde doorrijdend verkeer heeft. 

Dit is de huidige situatie van doorgaand verkeer in het centrum.

Proefopstelling 1: de volledige knip

Zo zijn we dus uitgekomen op de eerste proefopstelling die is ingegaan begin juli 2020, waarbij er geen doorgaand verkeer meer mogelijk was vanuit de Boomstraat richting Sint-Amandsesteenweg of Kloosterstraat. Bijkomende maatregelen die bij deze proefopstelling hoorden:

  • Het verkeer komende vanaf de Sint-Amandsesteenweg heeft de keuze om de Sint-Amandsesteenweg te vervolgen richting CC Ter Dilft of de Absveldstraat in te rijden. De Dulftstraat zal niet meer kunnen worden ingereden vanaf dit punt.  
  • Er is een knip gecreëerd ter hoogte van het Warregaren. Hier kan het verkeer komende vanaf Sint-Amandsesteenweg enkel nog richting Kloosterstraat rijden. Het verkeer komende vanaf de Boomstraat zal enkel in de richting van Puursesteenweg kunnen rijden.  
  • Het gedeelte Kloosterstraat tussen Warregaren en Achterweidestraat werd enkelrichting alsook het gedeelte Sint-Amandsesteenweg tussen verkeerslichten en Kloosterstraat (ter hoogte van CC Ter Dilft).  
  • De rijrichting in de Dulftstraat is omgedraaid.   
  • De lichten Absveldstraat/Breevenstraat werden op knipperlicht gezet om het toenemende verkeer door de proefopstelling en aldus de verkeersdoorstroming te verbeteren. De voorrangsregeling is aangepast zodat de Absveldstraat/Breevenstraat voorrang heeft op de Barelstraat. Er werd een drukknop geplaatst om de fietsers en voetgangers veilig te kunnen doen oversteken.

Dit is hoe de circulatie rond de knip er uit ziet.

Proefopstelling 2: de gedeeltelijke knip

Omdat we weerstand voelden op de volledige knip, hebben we besloten een tweede proefopstelling te maken. Dit is gebaseerd op bezorgdheden die we kregen vanuit een deel van de publieke opinie. We kregen ook zeer veel positieve reacties op de eerste proefopstelling, maar ook een aantal kritische opmerkingen. De handelaars hebben als belangrijke partner in het centrum meermaals hun ongenoegen geuit over deze opstelling. We zaten enkele malen met hen rond de tafel en het bestuur wou hen dan ook tegemoetkomen met een tweede proefopstelling. 

In deze proefopstelling krijgt het verkeer aan het einde van de Boomstraat opnieuw de kans om naar de parking Achterweidestraat en parking abdij te rijden.

Volgende aanpassingen werden dan ook doorgevoerd:

  • Groene paaltjes werden gedeeltelijk weggenomen aan de rechterzijde van de huidige knip om een beperkte doorgang naar rechts mogelijk te maken.
  • Hoogtebegrenzing op een hoogte van 2.10 m, zoals aan de parking Achterweidestraat. Op deze manier kunnen zwaar verkeer en hogere bestelwagens geen misbruik maken van deze aanpassing.
  • Sint-Amandsesteenweg - Kloosterstraat blijft de hoofdweg en behoudt de voorrang op het verkeer komende uit de Boomstraat. De Boomstraat heeft hier dus geen voorrang van rechts. Hiervoor werden een stopbord en een stopstreep voorzien.

De bijkomende maatregelen uit de eerste proefopstelling bleven ook in de tweede bewaard.

De tellingen (evaluatie) van proefopstelling 1 moeten nog geanalyseerd worden en voorlopig kunnen we nog geen tellingen uitvoeren voor proefopstelling 2 wegens Corona. Het is waarschijnlijk dat de tellingen een vertekend beeld zouden geven omwille van de coronasituatie en het feit dat er zich daardoor veel minder mensen op de weg begeven.

Deze tweede proefopstelling zal blijven staan tot 31 december 2020. Daarna gaan we moeten beslissen voor welk scenario we kiezen.