Een veilige fiets- en wandelzone

De veiligheid van fietsers en voetgangers staat heel hoog in dit project. Daarom pakken we de oncomfortabele fiets- en voetpaden aan en zorgen ervoor dat ze breder en veiliger worden. Hiervoor moesten we een aantal ingrijpende beslisingen nemen. 

 1. Kruispunten veiliger inrichten
  De gemeente kon een aantal eigendommen verwerven, waardoor we het kruispunt aan de Dulftstraat, het kruispunt aan de Bareldreef en het kruispunt aan de Boskant veiliger kunnen inrichten. 

 2. Open ruimte tussen de Dulftstraat en de Guil
  Het benzinestation en de hoekwoning op het kruistpunt Dulftstraat x Sint-Amandsesteenweg verdwijnen, waardoor het kruispunt veiliger aangelegd wordt. Hier komt ook een wadi: een groene opslag- en infiltratiezone waarin hemelwater opgevangen kan worden. 

 3. Nieuwe ingang kerkhof
  De ingang van het kerkhof wordt naar de zijkant achteraan verlegd (in de Guil). 

 4. Afbraak van de kerkhofmuur
  De muur van het kerkhof wordt afgebroken waardoor er een breder fietspad gemaakt kan worden.