Eerste bewonersvergadering Sint-Amandsesteenweg

Maandag 27 juni organiseren we een bewonersvergadering over de geplande werken aan de Sint-Amandsesteenweg.

Op deze eerste vergadering nodigden we alle bewoners van de steenweg uit om hen de eerste informatie over de werken te geven. Ze krijgen er ook een voorontwerp te zien waarop ze nog opmerkingen kunnen geven. De start van de werken staat gepland in oktober van 2023.
Later op het jaar krijgen ook andere geïnteresseerde Bornemnaars de kans om de plannen in te kijken en vragen te stellen over de werken.