Start voorbereidende werken

Op maandag 6 maart 2023 starten enkele nutsbedrijven met voorbereidende werken. Die verlopen in twee delen en duren tot midden juni.

 • Deel A: Branstsedreef naar Dulftstraat (fietspadzijde)

De voorbereidende nutswerken starten aan het kruispunt met de Branstsedreef langs de kant van het fietspad. Over een periode van 7 weken wordt er gewerkt met werfzones van 150 meter tot aan de Dulftstraat. We proberen de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Daarom laten we het gemotoriseerd verkeer door middel van verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone rijden aan max. 30 km/uur. De helft van de rijstrook richting Bornem wordt ingenomen voor de fietsers. Zo zijn ze afgesloten van de werken en van het verkeer.

 • Werken aan het kruispunt Dulftstraat x Absveldstraat

Wanneer de werken zich ter hoogte van de Dulftstraat bevinden, wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Absveldstraat. Het kruispunt wordt dan volledig afgesloten voor een drietal weken. Fietsers en voetgangers krijgen steeds doorgang. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

 • Deel B: Dulftstraat naar Branstsedreef (supermarktzijde)

Na de werken aan het kruispunt wordt de werfsituatie omgedraaid en gaat het richting Branstsedreef langs de supermarktzijde. Ook hier werkt de aannemer met werfzones van 150 meter en moet het gemotoriseerd verkeer beurtelings voorbij de werfzone rijden. Deze werken duren een vijftal weken.

Fietsers kunnen tijdens deze periode opnieuw het fietspad langs de kant van het kerkhof gebruiken.

 • Zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg

De zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg worden afgesloten langs de kant van de steenweg wanneer ze in de werfzone liggen. We voorzien hier een plaatselijke omleiding.

 • Praktische informatie
  • Bereikbaarheid winkels
   • De winkels blijven heel de periode van de werken bereikbaar.
  • Werfzone
   • Aan de voorzijde van de afgesloten werfzone worden een drietal parkeerplaatsen voorzien waar bewoners, postbode of pakjesdiensten kunnen parkeren.
   • De rijstrook die aan de fietszone grenst, wordt door de aannemer ingenomen om met graafmachines/vrachtwagens/kabels/buizen/… te kunnen werken.
  • Timing
   • De aannemer probeert de werken af te ronden tegen midden juni. Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden.