Voorbereidende werken

Op maandag 6 maart 2023 startten enkele nutsbedrijven met voorbereidende werken. Die verlopen in twee delen en duren tot midden juni.

DEEL A: BRANSTSEDREEF NAAR DULFSTRAAT (fietspadzijde)
De voorbereidende nutswerken startten aan het kruispunt met de Branstsedreef langs de kant van het fietspad. Over een periode van 7 weken wordt er gewerkt met werfzones van 150 meter tot aan de Dulftstraat. We proberen de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Daarom laten we het gemotoriseerd verkeer door middel van verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone rijden aan max. 30 km/uur. De helft van de rijstrook richting Bornem wordt ingenomen voor de fietsers. Zo zijn ze afgesloten van de werken en van het verkeer.

WERKEN AAN HET KRUISPUNT DULFTSTRAAT x ABSVELDSTRAAT
Wanneer de werken zich ter hoogte van de Dulftstraat bevinden, wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Absveldstraat. Het kruispunt wordt dan volledig afgesloten voor een drietal weken. Fietsers en voetgangers krijgen steeds doorgang. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

DEEL B: DULFTSTRAAT NAAR BRANSTSEDREEF (supermarktzijde)
Na de werken aan het kruispunt wordt de werfsituatie omgedraaid en gaat het richting Branstsedreef langs de supermarktzijde. Ook hier werkt de aannemer met werfzones van 150 meter en moet het gemotoriseerd verkeer beurtelings voorbij de werfzone rijden. Deze werken duren een vijftal weken.
Fietsers kunnen tijdens deze periode opnieuw het fietspad langs de kant van het kerkhof gebruiken.

ZIJSTRATEN VAN DE SINT-AMANDSESTEENWEG
De zijstraten van de Sint-Amandsesteenweg worden afgesloten langs de kant van de steenweg wanneer ze in de werfzone liggen. We voorzien hier een plaatselijke omleiding.

AFBRAAKWERKEN
Tijdens deze voorbereidende werken worden ook enkele afbraakwerken uitgevoerd.
Het tankstation is als eerste aan de beurt, zodat er nadien meer plaats is om de hoekwoning met de Dulftstraat af te breken.
Na deze afbraak maakt de aannemer in maart een nieuwe (voorlopig tijdelijke) toegang tot het kerkhof langs de Guil.

Hierna gaat de kerkhofmuur tegen de vlakte. Tijdens deze werken schermen we alles veilig af, zodat er geen inkijk is naar het kerkhof.
De bouw van de nieuwe kerkhofmuur staat in het najaar gepland, voor de start van fase 1 van de rioleringswerken.

© Architect Bart Van Laethem